124/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 13.5 dnem podpisu.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

O

VÝMĚNĚ INŽENÝRŮ A VÝZKUMNÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮOBSAH

PREAMBULE

ČLÁNEK 1                              DEFINICE

ČLÁNEK 2                              ÚČEL A PŘEDMĚT

ČLÁNEK 3                              VÝKONNÉ ORGÁNY A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY

ČLÁNEK 4                              VÝBĚR A PŘIDĚLOVÁNÍ PERSONÁLU

ČLÁNEK 5                              TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

ČLÁNEK 6                              FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

ČLÁNEK 7                              DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ČLÁNEK 8                              KONTROLOVANÉ NEUTAJOVANÉ INFORMACE

ČLÁNEK 9                              BEZPEČNOST

ČLÁNEK 10                             NÁROKY

ČLÁNEK 11                             ŘEŠENÍ SPORU

ČLÁNEK 12                             OBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 13                             VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, TRVÁNÍ A UKONČENÍ

PŘÍLOHA A                   
ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY OHLEDNĚ VÝMĚNY INŽENÝRŮ
. . .

Zavřít
MENU