123/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 24. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 28. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 2009 v Praze a 28. srpna 2009 v Hanoji bylo podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

        Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 28. srpna 2009.

        České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY
VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

O

SPOLUPRÁCI
V OBLASTI VOJENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


        Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),
. . .

Zavřít
MENU