122/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. října 2009 Nabývá účinnosti: 23. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
122

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2009 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 7.1 dnem podpisu.

        Podle článku 7 odst. 7.4 Dohody dnem vstupu v platnost této Dohody pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze dne 29. listopadu 1993.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE
. . .

Zavřít
MENU