108/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek

Částka: 042 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. května 2003 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
108

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2003 byl v Kyjevě přijat Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (k Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí1).

        Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Kyjevě téhož dne.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Protokolu, dne 12. srpna 2009.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 27 odst. 1 dne 8. října 2009. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce  3 téhož článku dne 10. listopadu 2009.

        Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí podepsaná v Aarhusu dne 25. června 1998 byla vyhlášena pod č. 124/2004 Sb.m.s.PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE
AND TRANSFER REGISTERS
including Annex I, Annex II, Annex III, Annex IV

Příloha PDF (1570 kB)PŘEKLAD

PROTOKOL O REGISTRECH ÚNIKŮ A PŘENOSŮ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK


Strany tohoto protokolu,

připomínajíce ustanovení čl. 5 odst. 9 a čl. 10 odst. 2 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva),

. . .

Zavřít
MENU