100/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 039 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 16. března 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 16. března 2003.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MONGOLSKA
O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCHVláda České republiky a vláda Mongolska, dále označované jako „smluvní strany“;

ve snaze rozvíjet přátelské styky obou zemí prostřednictvím spolupráce v celní oblasti;

ve snaze rozvíjet a podporovat pohyb zboží a osob mezi oběma zeměmi prostřednictvím spolupráce svých celních orgánů;

berouce v úvahu skutečnost, že delikty proti celním předpisům působí negativně na společenské, hospodářské, obchodní a finanční zájmy jejich zemí, stejně jako na oprávněné zájmy obchodu;

berouce v úvahu skutečnost, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami a radioaktivními látkami vytváří nebezpečí pro zdraví lidí a pro společnost;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní a dalších dovozních nebo vývozních poplatků, stejně jako odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel a daní by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

. . .

Zavřít
MENU