87/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. října 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. května 2002 Nabývá účinnosti: 22. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2002 byla v Nikósii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 22. června 2005.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi

vládou České republiky

a

vládou Kyperské republiky

o

mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky, dále jen „smluvní strany“,

přejíce si podporovat dopravu cestujících a zboží silničními vozidly mezi oběma státy a v tranzitu přes jejich území,

. . .

Zavřít
MENU