84/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. září 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
84

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 1998 byl v Římě přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu.

        Jménem České republiky byl Statut podepsán v New Yorku dne 13. dubna 1999.

        Se Statutem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Statut ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 21. července 2009.

        Při ratifikaci Statutu bylo učiněno následující prohlášení České republiky:

        „V souladu s čl. 87 odst. 1 písm. a) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Česká republika prohlašuje, že žádosti o spolupráci mohou být předávány diplomatickou cestou, anebo zasílány:

. . .

Zavřít
MENU