83/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. září 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 15. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
83

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s.
a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění
Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 9. července 2009 a 6. srpna 2009 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) dne 15. července 2009 zvýšen původně stanovený počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2009, na 1000 občanů z každého státu. Ostatní skutečnosti k provádění Dohody uvedené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s. zůstávají nezměněny.
. . .

Zavřít
MENU