67/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Částka: 031 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. září 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. května 2008 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2008 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. října 2009.

        České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

FINSKOU REPUBLIKOU

O

VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ

UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
        Česká republika a Finská republika (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo právnickými a fyzickými osobami pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:
. . .

Zavřít
MENU