60/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka: 026 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. července 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 17. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2008 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic1).

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dne 17. července 2009.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Bukurešti dne 8. listopadu 1993 byla vyhlášena pod č. 198/1994 Sb.

. . .

Zavřít
MENU