42/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpeční

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. května 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. března 2009 bylo v Tokiu podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení1).

        Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. června 2009.

        České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


_______________________________
1)
Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení podepsaná dne 21. února 2008 v Praze byla vyhlášena pod č. 41/2009 Sb.m.s.

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ
SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM
O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ        Podle článku 20 odstavce  1 písmene a) Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze dne 21. února 2008, se příslušné úřady České republiky a Japonska dohodly takto:
. . .

Zavřít
MENU