29/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

Částka: 013 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. května 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 22. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2004 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. prosince 2004.

        Dohoda byla sjednána v souladu s článkem 24 a článkem 38 Smlouvy o Evropské unii1), na jejichž základě se stala dnem vstupu v platnost závaznou i pro Českou republiku.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


_______________________________
1)
Smlouva o Evropské unii byla vyhlášena pod č. 44/2004 Sb.m.s.


DOHODA MEZI
. . .

Zavřít
MENU