24/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. března 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. února 2009 Nabývá účinnosti: 18. února 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
24

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě článku 10 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech1) bylo výměnou nót ze dne 23. ledna 2008 a 2. února 2009 sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone.

        Ujednání vstoupilo v platnost dne 18. února 2009.

        České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 byla vyhlášena pod č. 62/2007 Sb.m.s.

Č. j. 524/2008-Var.

        Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest navrhnout na základě článku 10 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané ve Varšavě dne 21. června 2006 (dále jen „Smlouva“), sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone v následujícím znění:
. . .

Zavřít
MENU