23/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2006 byla v Pretorii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. listopadu 2008.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

Dohoda

mezi

vládou České republiky

a

vládou Jihoafrické republiky

o hospodářské spolupráciPreambuleVláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky (dále společně „Strany“ a samostatně „Strana“),Přejíce si dále posilovat a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;
. . .

Zavřít
MENU