20/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 5 a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. září 1997 Nabývá účinnosti: 5. června 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 15. - 17. září 1997 byly v Montrealu na 9. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaty úpravy článků 5 a 2H Montrealského protokolu.

        Úpravy Montrealského protokolu vstoupily v platnost na základě článku 2 odst. 9d Montrealského protokolu dne 5. června 1998 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb.  m.  s. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb.m.s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne 3.  prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Londýně dne 29. června 1990 byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté v Kodani ve dnech 23. - 25. listopadu 1992 byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu přijaté ve Vídni dne 7. prosince 1995 byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb.m.s.

PŘEKLAD
. . .

Zavřít
MENU