3/2009 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. ledna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 4. května 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
3

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1990 vypověděla Bulharská republika Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsanou v Praze dne 31. května 1974, vyhlášenou pod č. 61/1975 Sb.

        Smlouva pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bulharskou republikou v souladu s ustanovením svého článku 16 dnem 4. května 1995.


MENU