482/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 154 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU