478/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 22. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
478

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 4, 5 a 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

        Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. a vyhlášky č. 351/2008 Sb., § 8 zní:


㤠8

        (1)  Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU