437/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky

Částka: 141 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU