437/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky

Částka: 141 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
437

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2008,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na veterinární technické prostředky        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.:

§ 1

        Nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky, se zrušuje1).


§ 2

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/13/ES ze dne 11. března 2008, kterou se zrušuje směrnice Rady Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU