417/2008 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 459/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
417

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2008
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2009 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.Příloha k vyhlášce č. 417/2008 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2009
Příloha PDF (282 kB)


MENU