413/2008 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. prosince 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 2008 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
413

ZÁKON
ze dne 30. října 2008
o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1
Státní dluhopisový program na úhradu jistin
státních dluhopisů odkupovaných z trhu
v roce 2008

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada jistin státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok odkupovaných z trhu v roce 2008.

        (2)  Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 20 000 000 000 Kč.

        (3)  Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 50 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 2
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Státní dluhopisový program na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU