411/2008 Sb.Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 18. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 16. prosince 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
411

VYHLÁŠKA
ze dne 18. listopadu 2008
o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
       b) vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a
       c) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

§ 2
Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

        (1)  Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
§ 3 - Vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny
§ 4 - Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
§ 5 - Účinnost
Příloha - Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Zavřít
MENU