407/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. listopadu 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. listopadu 2008 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 226/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
407

VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2008,
kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti


        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

Čl. I

        Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  2 zní:

        „(2)  Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že

       a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana lze provést další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU