349/2008 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2008)

Částka: 113 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. září 2008 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 9. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. října 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 376/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
349

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 9. září 2008
o vydání cenového rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie.

        Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. srpna 2008, v částce 8. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. října 2008.

. . .

Zavřít
MENU