334/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 21. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
334

VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Čl. I

        V § 1 písm. a) vyhlášky č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, se za slova „palubního operátora“ vkládají slova „ , palubního střelce“.


Čl. II

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2008.


Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.


MENU