322/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 21. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

        Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se mění takto:

        1.  V příloze se v řádku označeném slovy „2. 2. – 8. 2. 2009“ slova „Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,“ zrušují.

        2.  V příloze se v řádku označeném slovy „16. 2. – 22. 2. 2009“ za slovo „Ostrava-město“ vkládají slova „ , Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily“.

        3.  Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - "
Zavřít
MENU