322/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 21. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


322

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se mění takto:

1

V příloze se v řádku označeném slovy 2. 2. – 8. 2. 2009 slova Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, zrušují.

2

V příloze se v řádku označeném slovy 16. 2. – 22. 2. 2009 za slovo Ostrava-město vkládají slova , Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

3

Příloha zní:

Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku 2015/2016

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008, s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Ministr:

Mgr. Liška v. r.

Zavřít
MENU