283/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2008 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 15. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
283

VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání
a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu        Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. h) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, se mění takto:

        1.  § 2 zní:


㤠2

        (1)  Investiční společnost nebo investiční fond přijme organizační řád, ve kterém přiměřeně k rozsahu prováděné činnosti upraví organizační uspořádání společnosti, oprávnění, povinnosti a funkční náplň vedoucích zaměstnanců společnosti a ostatních zaměstnanců společnosti, kteří zajišťují

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU