278/2008 Sb.Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Částka: 094 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. července 2008 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. července 2008
o obsahových náplních jednotlivých živností


        Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

       a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
       b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
       c) obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
       d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 2
Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsahové náplně živností řemeslných
Příloha č. 2 - Obsahové náplně živností vázaných
Příloha č. 3 - Obsahové náplně živností koncesovaných
Příloha č. 4 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností
Zavřít
MENU