245/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 4. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 21 odst. 8 se slova „odstavce  8“ nahrazují slovy „odstavce  7“.

        2.  V § 21 odst. 10 se slova „odstavce  8“ nahrazují slovy „odstavce  7“ a slova „odstavce  13“ se nahrazují slovy „odstavce  12“.

        3.  V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

        4.  V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU