240/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Částka: 077 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. července 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
240

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. června 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací


        Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 zní:

        „(1)  Toto nařízení stanoví
       a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
       b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
       c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
       d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU