239/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU