230/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU