211/2008 Sb.Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008

Částka: 066 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. června 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
211

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2008
o druhém zvýšení důchodů v roce 2008


        Vláda nařizuje podle § 67 odst. 10 a § 107 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb.:

§ 1

        Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1.  srpnem 2008 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. červenci 2008 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 470 Kč měsíčně.

§ 2

        Základní výměry důchodů přiznávaných po 31.  červenci 2008, uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, činí 2 170 Kč měsíčně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU