200/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 2008 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 30. května 2008 Nabývá účinnosti: 12. června 2008
Platnost předpisu: Obsoletní Pozbývá platnosti: 31. prosince 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
200

VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2008,
kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování
na rok 2008        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:

Čl. I

        V příloze č. 2 částech I a II písm. d) Ministerstvo průmyslu a obchodu se položky číslo

10.
Ic (MPO) 1–01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků,
12.
Ba (MPO) 1–01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu,
13.
Lv (MPO) 1–01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce,
14.
Vl (MPO) 1–01 Roční výkaz vlnařského průmyslu,
15.
Pl (MPO) 1–01 Roční výkaz pletařského průmyslu,
16.
Op (MPO) 1–01 Roční výkaz oděvního průmyslu,
17.
Kž (MPO) 1–01 Roční výkaz kožedělného průmyslu,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU