194/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 063 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. června 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 30. května 2008 Nabývá účinnosti: 21. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2008,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb. a vyhlášky č. 390/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za slovo „Dubá,“ vkládá slovo „Dubnice,“.

        2.  V části „Pardubický kraj“, písm. i) se za slovo „Srnojedy,“ vkládají slova „Staré Hradiště,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU