194/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 063 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. června 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 30. května 2008 Nabývá účinnosti: 21. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU