191/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2008 Nabývá účinnosti: 3. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU