183/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. května 2008 Nabývá účinnosti: 1. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
183

ZÁKON
ze dne 1. května 2008,
kterým se mění některé zákony v oblasti cen


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cenách

Čl. I

        V § 17 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., odstavec  4 zní:

        „(4)  Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo.“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen


Čl. II

        Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 217/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cenách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánůČeské republiky v oblasti cen
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU