169/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
169

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místním referendu

Čl. I

        Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 48 odst. 1 se slova „alespoň poloviny“ nahrazují slovy „alespoň 35 %“.

        2.  V § 48 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „ , a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o místním referendu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU