151/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. dubna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 16. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 1. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 166/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 18. srpna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
ze dne 16. dubna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb.,
kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky,
zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti
k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU