141/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2008 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

ZÁKON
ze dne 26. března 2008,
kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad
a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), se mění takto:

        V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

       „c) akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení, která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,“.

Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU