135/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2008 Nabývá účinnosti: 10. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
135

ZÁKON
ze dne 20. března 2008,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 158e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slovo „spolčení“ vkládají slova „ , pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 trestního zákona, pro trestný čin podplácení podle § 161 trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 162 trestního zákona“.


Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU