107/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. dubna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 13. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

VYHLÁŠKA
ze dne 13. března 2008,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
Čl. I

        Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se mění takto:

        Příloha č. 2 zní:


"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravinVěkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
1.  Strávníci do 6 let
snídaně 5,50 až 10,50 
přesnídávka 4,50 až 7,00 
oběd 11,00 až 20,00 
svačina 4,50 až 7,00 
večeře 9,50 až 14,50 
Celkem (celodenní) 35,00 až 59,50 
na nápoje 2,00 až 4,00 
2.  Strávníci 7 - 10 let
snídaně 7,00 až 11,50 
přesnídávka 5,50 až 9,50 
oběd 13,50 až 26,00 
svačina 4,50 až 7,00 
večeře 11,00 až 20,00 
Celkem (celodenní) 41,50 až 74,00 
3.  Strávníci 11 - 14 let
snídaně 7,50 až 12,50 
přesnídávka 5,50 až 9,50 
oběd 15,00 až 27,50 
svačina 4,50 až 7,00 
večeře 12,00 až 22,00 
Celkem (celodenní) 44,50 až 78,50 
4.  Strávníci 15 a více let
snídaně 7,50 až 13,50 
přesnídávka 5,00 až 9,50 
oběd 16,00 až 29,50 
svačina 3,50 až 5,00 
večeře 14,00 až 27,50 
Celkem (celodenní) 46,00 až 85,00 
II. večeře 7,00 až 12,50 

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU