86/2008 Sb.Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 26. února 2008 Nabývá účinnosti: 11. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv


        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 23 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

§ 1
Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje postupy pro neklinické zkoušení bezpečnosti léčiv při provádění laboratorních zkoušek podle zásad správné laboratorní praxe (dále jen „zásady“), které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 2

        Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 504/2000 Sb., kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
Příloha - A. ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE B. SLEDOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE
Zavřít
MENU