69/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 21. února 2008 Nabývá účinnosti: 1. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:Čl. I

        Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. e) se slova „ve vojenské škole letová činnost prováděná u leteckého útvaru nebo v letecké školní základně za účelem přípravy vojáků, kteří se připravují ve studijním oboru pilot vojenského letadla k výkonu služby studiem“ nahrazují slovy „letová činnost prováděná u leteckého útvaru za účelem přípravy vojáků k výkonu funkce výkonného letce“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU