68/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. února 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. února 2008 Nabývá účinnosti: 29. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
68

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb. a nařízení vlády č. 338/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(1)  Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí 50 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU