64/2008 Sb.Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 7. února 2008 Nabývá účinnosti: 1. března 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 9. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2008
o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením
(vyhláška o přístupnosti)        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb.:

§ 1

        (1)  Forma uveřejňování informací, která zajistí, aby se s informacemi souvisejícími s výkonem veřejné správy uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením, je uvedena v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek
Zavřít
MENU