58/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 26. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna školského zákona

        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 624/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 61 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna školského zákona
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU