48/2008 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Částka: 015 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. února 2008 Nabývá účinnosti: 20. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2008
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 57 odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně

        Nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona skutečně spotřebovaných a prokázaných v zemědělské prvovýrobě za zdaňovací období podle § 17 zákona se vypočte podle vzorce:

       a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) - motorová nafta
          

A = B x | C/1000 | x 0,6,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu nároku na vrácení daně
§ 2 - Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě minerálních olejů
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU