33/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
33

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se slova „  ; název sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o. s.“ “ zrušují.


Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU