122/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb.

Částka: 122 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 16. října 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 16. října 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky


        V příloze k zákonu „Názvy a sídla krajských ředitelství“ má bod č. 11 správně znít:

        „11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.“.

MENU